Zvonimir (Jure) Jurman – Kovačić

(Drenje, 13. lipnja 1925. – Jasenovac, 1945.)