Željko (Emanuela) Biller

(Dubravica, 1911. – Jasenovac, 1942.)

Fotografiju nismo uspjeli pronaći. Ako imate fotografiju ove osobe, molimo Vas da nam se javite: http://proksima.hr/izlozba/kontakt/