Stjepan (Stjepana) Solenički

(Novaki Bistranski, 23. prosinca 1913. – Novaki, 1950.)