Stjepan (Ivana) Krčelić

(Žlebec Pušćanski, 31. svibnja 1921. – Donja Pušća, 1976.)