Stjepan (Filipa) Filković

(Hruševec Kupljenski, 14. prosinca 1924. – Vinagora, Pregrada, 1943.)