Slavica (Roka) Basara rođ. Rogina

(Poljanica Bistranska, 1910. – Jasenovac, 1944.)