Popis stradalih

UBIJENI I – ŽRTVE KCL JASENOVAC SA PREBIVALIŠTEM/BORAVIŠTEM NA ŠIREM PODRUČJU ZAPREŠIĆA U TRENUTKU IZBIJANJA RATNIH SUKOBA 6. TRAVNJA 1941. GODINE

UBIJENI II – ŽRTVE KCL JASENOVAC ROĐENE IZVAN ŠIREG PODRUČJA ZAPREŠIĆA KOJI SU U TRENUTKU IZBIJANJA RATNIH SUKOBA 6. TRAVNJA 1941. GODINE ŽIVJELI NA ŠIREM PODRUČJU ZAPREŠIĆA

UBIJENI III – ŽRTVE KCL JASENOVAC ROĐENE NA ŠIREM PODRUČJU ZAPREŠIĆA SA PREBIVALIŠTEM/BORAVIŠTEM IZVAN TOG PODRUČJA U TRENUTKU IZBIJANJA RATNIH SUKOBA 6. TRAVNJA 1941. GODINE

UBIJENI IV – ŽRTVE KCL JASENOVAC ROĐENE IZVAN ŠIREG PODRUČJA ZAPREŠIĆA SA PREBIVALIŠTEM/BORAVIŠTEM IZVAN TOG PODRUČJA U TRENUTKU IZBIJANJA RATNIH SUKOBA 6. TRAVNJA 1941. GODINE (OSOBE KOJE SU JEDNIM DIJELOM ŽIVOTA I RADA BILE VEZANE ZA ŠIRE PODRUČJE ZAPREŠIĆA)

PREŽIVJELI I – ZATOČENICI KOJI SU PROŠLI KROZ JASENOVAČKE LOGORE I STRADALI NA DRUGIM MJESTIMA ILI UMRLI OD POSLJEDICA BORAVKA U LOGORU

PREŽIVJELI II – PREŽIVJELI JASENOVAČKI ZATOČENICI ROĐENI NA ŠIREM PODRUČJU ZAPREŠIĆA KOJI SU NAKON RATA ŽIVJELI NA ŠIREM PODRUČJU ZAPREŠIĆA

PREŽIVJELI III – PREŽIVJELI JASENOVAČKI ZATOČENICI ROĐENI NA ŠIREM PODRUČJU ZAPREŠIĆA KOJI SU NAKON RATA ŽIVJELI IZVAN ŠIREG PODRUČJA ZAPREŠIĆA

PREŽIVJELI IV – PREŽIVJELI JASENOVAČKI ZATOČENICI ROĐENI IZVAN ŠIREG PODRUČJA ZAPREŠIĆA KOJI SU NAKON RATA ŽIVJELI NA ŠIREM PODRUČJU ZAPREŠIĆA

PREŽIVJELI V – PREŽIVJELI JASENOVAČKI ZATOČENICI ROĐENI IZVAN ŠIREG PODRUČJA ZAPREŠIĆA KOJI SU NAKON RATA ŽIVJELI IZVAN ŠIREG PODRUČJA ZAPREŠIĆA (OSOBE KOJE SU JEDNIM DIJELOM ŽIVOTA I RADA BILE VEZANE ZA ŠIRE PODRUČJE ZAPREŠIĆA)