Petar (Roka) Rogina

(Poljanica Bistranska, 1905. – Jasenovac, 1944.)