Petar (Josipa) Lobor

(Poljanica Bistranska, 8. rujna 1907. – Jasenovac, 1942.)