Nikola (Pavla) Mihalinec

(Hrebine, 11. travnja 1899. – Jasenovac, 1945.)