Milan (Mavre) Friedmann

(Zaprešić, 24. studenog 1889. – Jasenovac, 1942.)

Fotografiju nismo uspjeli pronaći. Ako imate fotografiju ove osobe, molimo Vas da nam se javite: http://proksima.hr/izlozba/kontakt/