Mihalj (Stjepana) Knežić

(Kraj Gornji, 27. kolovoza 1902. – Jasenovac, 1945.)