Mihalj (Ivana) Tašić

(Kraj Donji, 29. rujna 1911. – Jasenovac, 1945.)