Marija (Roka) Čivčija rođ. Rogina

(Poljanica Bistranska, 27. travnja 1904. – Jasenovac, 1945.)