Kovačević obitelji

U popisima žrtava susrećemo više imena članova romskih obitelji Kovačević iz Donje Pušće kod Zaprešića. Bara, Barica, Draga, Dragica, Franca, Franjo, Jana, Janica, Juraj, Mara, Milan, Nikola, Nikola, Petar, Stjepan i Vazer umoreni su u logoru Jasenovac 1942. godine.

Fotografiju ove obitelji nismo uspjeli pronaći. Ako imate fotografiju molimo Vas da nam se javite: http://proksima.hr/izlozba/kontakt/