Juraj (Nikole) Porodec

(Kupljenovo, 25. srpnja 1908. – Jasenovac, 1944. ili 1945.)