Juraj (Andrije) Đunđek

(Jakovlje, 6. travnja 1906. – Jasenovac, 1942.)