Josipa (Mije) Matalin

(Prosinec, 25. siječnja 1925. – Jasenovac, 1944.)