Josip (Stjepana) Milić

(Hruševec Pušćanski, 28. rujna 1913. – Jasenovac, 1942.)