Josip (Florijana) Kovačić

(Trstenik, 24. svibnja 1911. – Jasenovac, 1942. ili 1943.)