Jelena (Ivana) Car rođ. Puzjak

(Novaki Bistranski, 15. srpnja 1892. – Jasenovac, 1942.)

Fotografiju nismo uspjeli pronaći. Ako imate fotografiju ove osobe, molimo Vas da nam se javite: http://proksima.hr/izlozba/kontakt/