Jalža (Juraja) Starešina rođ. Jagušt

(Igrišće, 12. studenog 1903. – Jasenovac, 1944. ili 1945.)

Fotografiju ove osobe nismo uspjeli pronaći. Ako imate fotografiju molimo Vas da nam se javite: http://proksima.hr/izlozba/kontakt/