Jakob (Stjepana) Šveb

(Donja Bistra, 27. ožujka 1906. – Jasenovac, 1945.)