Ivan (Viktora) Barilović

(Hruševec Pušćanski, 25. srpnja 1925. – Jasenovac, 1944.)