Imbro-Mirko (Nikole) Barilović

(Hruševec Pušćanski, 17. veljače 1906. – Jasenovac, 1942.)