• Logo

Područje djelovanja

Mislimo globalno djelujemo lokalno
Aktivno sudjelovanje

Aktivno sudjelovanje

Želja nam je poboljšati kvalitetu života u zajednici kroz brigu o zdravlju građana, borbu protiv siromaštva, a posebno kroz promicanje i razvoj civilnog društva.

Baština

Baština

Zalažemo se za očuvanje materijalne i nematerijalne kulturne i povijesne baštine, kao i za obnovu i uređenje spomen obilježja.

Doprinos zajednici

Doprinos zajednici

Cilj nam je doprinijeti kvalitetnijem životu u zajednici pokrećući pozitivne promjene kroz programe zasnovane na potrebama zajednice.

Tko smo mi

Tko smo mi

Proksima – udruga za edukaciju i razvoj osnovana je s ciljem doprinosa kvaliteti života u zajednici. Prepoznavanjem potreba zajednice, očuvanjem izvornih prirodnih i kulturnih vrijednosti pokrećemo pozivitne promjene u zajednici. Promicanjem aktivnog sudjelovanja građana u zajednici osvješćujemo građane tako da svaki pojedinac može doprinjeti i pokrenuti pozitivne promjene. Ciljevi udruge su: doprinijeti kvalitetnijem životu u zajednici, pokrećući pozitivne promjene kroz programe osmišljene kao odgovor na potrebe zajednice, zasnovane na prepoznavanju i očuvanju izvornih prirodnih i kulturnih vrijednosti, te većem uključivanju socijalno osjetljivih skupina u održivi razvoj zajednice; poboljšanje kvalitete života u zajednici, briga o zdravlju građana i borba protiv siromaštva; promicanje i razvoj civilnog društva, društvene kohezije, poštovanja, učenja, napretka demokracije, izgradnje mira i ostvarenje pravde; zalaganje za ostvarenje ljudskih prava, jednakosti ljudi pred zakonom i za vladavinu prava, pravo na različitost i toleranciju, a protiv rasne, nacionalne, vjerske, spolne i rodne diskriminacije; promicanje aktivnog sudjelovanja građana i volontiranja; zalaganje za očuvanje, obnovu i uređenje spomeničke baštine i za dostojno obilježavanje značajnih lokacija; zalaganje za unapređenje društvenog položaja žena i ostvarenje spolne i rodne ravnopravnosti te za puno provođenje svih zakona i međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava.

Volontiranje u 2017. godini

Mislimo globalno djelujemo lokalno
Ukupan broj
Ukupan broj
volontera
Volontiranje u
Volontiranje u
satima
Spolna
Spolna
struktura
Dobna
Dobna
struktura

Projekti

Cilj nam je doprinijeti kvalitetnijem životu u zajednici, pokrećući pozitivne promjene kroz programe osmišljene kao odgovor na potrebe zajednice, zasnovane na prepoznavanju i očuvanju izvornih prirodnih i kulturnih vrijednosti, te većem uključivanju socijalno osjetljivih skupina u održivi razvoj zajednice.

Prepoznavanjem potreba zajednice, očuvanjem izvornih prirodnih i kulturnih vrijednosti pokrećemo pozivitne promjene u zajednici.